1. Akceptuj zasady
  2. Twoje dane
  3. Potwierdź e-mail

Otrzymano zaproszenie.

Możesz dołączyć do pol.social dzięki zaproszeniu, które otrzymano od:

Zanim przejdziesz dalej, rozważ zasady podstawowe ustalone przez moderatorów pol.social.

  1. Na serwerze obowiązują ogólne zasady Netykiety ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) Zwracamy się do siebie z szacunkiem.
  2. Nie dopuszczamy poniższych rzeczy: - Pornografii - Przemocy seksualnej - Homofobii, transfobi, ksenofobi - Rasizmu, seksizmu - Fake newsów - Przemocy w każdej formie do innych użytkowników - Treści niedozwolonych polskim prawem.