1. Akceptuj zasady
  2. Twoje dane
  3. Potwierdź e-mail

Kilka podstawowych zasad.

Są one ustawione i wymuszone przez moderatorów pol.social.

  1. Na serwerze obowiązują ogólne zasady Netykiety ( https://pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta ) Zwracamy się do siebie z szacunkiem.
  2. Nie dopuszczamy poniższych rzeczy: - Pornografii - Przemocy seksualnej - Homofobii, transfobi, ksenofobi - Rasizmu, seksizmu - Fake newsów - Przemocy w każdej formie do innych użytkoników - Treści niedozwolonych polskim prawem.